کارت بازرگانی

کارت بازرگانی کارت بازرگانی به دو صورت حقیقی وحقوقی صادر میشود که هرکدام شرایط خاص خود را دارد،مثلا برای گرفتن این کارت حقیقی فرد باید حداقل ۲۳ سال تمام سن

اشتراک گذاری
کارت پیمانکاری شهرداری

کارت پیمانکاری شهرداری از سال ۱۳۸۷ جهت ارتقای کیفی وافزایش توان فنی واجرایی پیمانکاران عمرانی شهرداری تهران در حوزه معاونت فنی وعمرانی اقداماتی صورت گرفت که پیمانکاران پس از اخذ

اشتراک گذاری